INFORMAŢII GENERALE

 

 

1)     S.C. NOVA  FORCE  S.R.L. – societate specializata de paza si protectie, identificata prinC.I.F.  RO  17119198. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Giurgiu cu nr J 52 / 15 / 2005, are sediul social in  Municipiul Giurgiu, str. Constantin Brâncoveanu, nr.3, Judetul Giurgiu, capitalul social este de 550.200 lei, avand ca Director General pe d-na Nicolae Venorica Viorica.

2)    Obiectul de activitate pe domenii :Licenţa de funcţionare nr.0137/P, cu valabilitate până la data de 31.01.2017, reînnoită cu nr.1312173 / 06.12.2013, în domeniul pazei şi protecţiei, eliberată de I.G.P.R. – D.P.O.P. COD  CAEN   8010                        CPV 74613000-9

ACTIVITĂŢI DE  PROTECŢIE  ŞI  GARDĂ

 • servicii de pază înarmată şi profesională a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 • servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 • servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 • servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp şi servicii de consultanţă în domeniu.

 

S.C. NOVA FORCE S.R.L. este organizată din punct de vedere operativ pe 9 zone de operare şi anume:

 •  sediul social al societăţii, situat în Municipiul Giurgiu, Jud. Giurgiu;
 •  punctul de lucru din Municipiul Bucureşti;
 •  punctul de lucru din Oraşul Boldeşti-Scăeni, Jud. Prahova;
 •  punctul de lucru din Oraşul Moreni, Jud. Dâmboviţa;
 •  punctul de lucru din Comuna Valea Mare, Jud. Dâmboviţa;
 •   punctul de lucru din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița;
 •   punctul de lucru din Municipiul Alexandria, Jud Teleorman;
 •   punctul de lucru din Comuna Berca, Jud. Buzău;
 •   punctul de lucru din Oraș Ianca, Jud. Brăila.

 

Toate cele 9 subunităţi operative funcţionează pentru organizarea şi asigurarea în bune condiţii a pazei obiectivelor ce aparţin  beneficiarilor.

 

S.C. NOVA FORCE S.R.L. are implementate următoarele  sisteme de management:

 

A)   certifícate prin SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII:

-         al calităţii, conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008, conform CERTIFICATULUI  nr. 4115/2/2006;

-         al mediului, conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005, conform CERTIFICATULUI  nr. 1878/2/2008;

-         al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform condiţiilor din standardul OHSAS 18001:2007, conform CERTIFICATULUI  nr. 948/2/2008;

B)   certificate prin ALL CERT  SYSTEMS:

-         al responsabilităţii sociale, conform condiţiilor din standardul ISO/CEI 27001:2005, prin certificatul nr.00029 / 2010.

 

1)    Numărul mediu de salariaţi este de 1.450, repartizați pe subunități operative în Judeţele Prahova,  Dâmboviţa, Argeș, Teleorman, Ilfov, Buzău, Vrancea, Brăila, Galați, Ialomița, Giurgiu și Municipiul București, iar obiectivele cele mai importante asigurate de S.C. NOVA FORCE S.R.L. aparțin S.C. OMV PETROM S.A,            S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A., S.C. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A., S.C.U.T. GIURGIU S.A., CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, S.C. SONDE FORAJ MUREȘ S.A., S.C. MAXSTREICHER S.A., S.C. EUROCONSTRUCT S.A., S.C. BAREX S.R.L., DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU, DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIEȘTI, A.P.I.A. GIURGIU, C.J.A.S. GIURGIU, O.R.C. GIURGIU, S.C. ELCO S.A., S.C. VELPITAR S.R.L., S.C. REMAT S.A., la care se adaugă alte obiective, precum și cele monitorizate prin dispecerate zonale de alarmare antiefracție, antiincendiu și antiagresiune, inclusiv de supraveghere video;

 

2)    S.C. NOVA FORCE S.R.L. dispune de poliţe de asigurare persoane şi bunuri, încheiate cu B.C.R. Asigurări, de 1.850.000 lei / pagube bunuri şi 20.000 lei / persoane;

 

3)    S.C. Nova Force S.R.L  îşi îndeplineşte sarcinile folosind angajaţi permanenţi, fiind selecţionaţi în conformitate cu legislaţia muncii şi cu  prevederile  art. 39 şi art. 41 din Legea nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după absolvirea cursurilor de calificare şi obţinerea atestatului.

Lunar, în baza tematicii specifice pe categorii de personal (agenţi de securitate, transport valori, gardă de corp, intervenţii) se va realiza pregătirea profesională a acestora conform tematicilor lunare, consemnându-se în procese verbale cu semnătura celor prezenţi.

Se pune un accent deosebit pe verificarea continuă a aptitudinilor fizice, psihice şi profesionale adecvate funcţiei de agent de securitate, în vederea creşterii performanţelor profesionale la obiectivele păzite.

Întregul personal de conducere şi execuţie este pregătit profesional pentru executarea în cele mai bune condiţii a misiunilor de pază, transport valori, intervenţie, supraveghere şi monitorizare a obiectivelor pentru care societatea noastră specializată de pază încheie contracte specifice;

4)    Societatea noastră are încadraţiun număr de 1.600 salariaţi cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, cu program normal de lucru, conform ştatului de funcţii, prevazut in contractul colectiv de munca al S.C. NOVA FORCE S.R.L.

5)    Cifra medie anuală de afaceri este de 37.009.835. lei.

 

ANUL CIFRA DE AFACERI  – lei – CIFRA DE AFACERI – euro –
2011 37.364.967 8.648.899
2012 37.660.534 8.503.745
2013 36.004.006 8.090.798
Media Anuala 37.009.835 8.414.480

 

  S.C. NOVA FORCE S.R.L. dispune de numeroase mijloace de transport pentru exercitarea misiunilor de pază, protecţie, transport valori şi intervenţie şi pentru deplasarea agenţilor de securitate la şi de la obiective, precum şi echipamente specifice activităţii de pază, dintre care 28 autoturisme de teren marca Subaru Forester, 2 autoturisme de teren marca Subaru Tribeca, 17 autoturisme marca Dacia Logan, 22 autoturisme de teren marca Dacia Duster, 3 autoturisme marca Peugeot,      2 autocare marca Otokar cu 27 locuri, respectiv 52 locuri, 3 microbuze Mercedes Sprinter cu 21 locuri, 8 ATV-uri marca Suzuki  Kingquad.

 

Dotarea tehnico-materială la locul de serviciu al angajatului se asigură de către societate, în raport de specificul activităţilor şi acţiunilor întreprinse, precum şi a condiţiilor atmosferice.

Agenţii de securitate vor purta, pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu,  uniforme de serviciu şi echipamente de protecţie individuală, corespunzătoare anotimpului, conform aprobării I.G.P.R. – D.P.O.P., cu însemnele societăţii, ecusoane de identificare cu numele şi prenumele, nr. aviz pază, denumirea societăţii specializate de pază,  precum şi armament letal, conform autorizaţiei nr. 69091/2006, sau neletal, conform autorizaţiei nr.57109/2006, eliberate de I.J.P. Giurgiu în condiţiile prevăzute de Legea nr.295/2004.

 

De asemenea, agenţii de securitate pot fi dotaţi, în funcție de contractul de servicii, cu:

- armament letal sau neletal, în funcţie de aprobarea Poliţiei şi importanţa  obiectivului;

- echipamente de protecţie individuală;

- camere foto digitale;

- lanterne, fluiere;

- staţii radio portabile/telefoane mobile;

- bastoane de cauciuc, tonfe;

- spray-uri cu gaze iritant–lacrimogene;

- port carnete;

- mijloace specifice de protecţie cu caracter individual;    

- documente specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază.

 

Echipajele mobile de patrulare şi intervenţie dispun de mijloace de transport auto adecvate obiectivelor păzite şi pot avea în dotare, pe lângă cele enumerate mai sus, următoarele:

-         bastoane/pistoale cu electroşoc;

-         sisteme de urmărire prin GPS a autoturismelor societăţii;

-    dispozitiv ultrasonic pentru îndepărtarea animalelor agresive;

-    truse medicale pentru acordarea primului ajutor;  

-        sisteme de aflare a poziţiei agenţilor de pază în teren;

-        veste multifuncţionale

-        căşti de protecţie, cu vizor, scuturi;

-        proiectoare, lanterne performante reîncărcabile;

-        binocluri pentruvedere pe timp de zi sau pentru vedere pe timp de noapte;

-        aparate foto digitale / aparate de filmat

-        măşti contra gazelor, etc.

 

S.C. NOVA FORCE S.R.L are încheiate contracte de insotiri ale unor transporturi de valori la diferiţi beneficiari, precum şi pentru protecţie autorităţi şi gardă de corp;

 

S.C. NOVA FORCE S.R.L are încheiate contracte de insotiri ale unor transporturi de valori la diferiţi beneficiari, precum şi pentru protecţie autorităţi şi gardă de corp;

 

S.C. NOVA FORCE S.R.L. dispune de agenţi de securitate pregătiţi în lupta de autoapărare de specialişti în arte marţiale – stilul karate kyokushin, în cadrul CLUBULUI SPORTIV „NOVA FORCE” GIURGIU;

 

S.C. NOVA FORCE S.R.L. pregăteşte agenţii de securitate în domeniul acordării primului ajutor prin Filiala de Cruce Roşie Giurgiu, asigurându-le şi accesul gratuit şi periodic la examinările medicale şi psihologice la cabinete autorizate.

 

S.C. NOVA FORCE S.R.L. este autorizata pentru examinarea psihologica a personalului propriu.

 

S.C NOVA FORCE S.R.L. deține în proprietate, in afara de imobilul in care este situat sediul social al societatii, inca  doua  imobile situate pe raza Municipiului Giurgiu, după cum urmează:

 

Imobil situat in Zona Libera Giurgiu, soseaua Portului nr.1-2, carte funciara nr. 1919/N/C, cu suprafata desfasurata P+2 E = 3000 mp.

 

Imobil situat in Giurgiu, soseaua Sloboziei, nr.194, Carte funciara nr. 30394, cu suprafata desfasurata S+2E+M=2400 mp.

S.C NOVA FORCE S.R.L. vă oferă soluții complete pentru asigurarea în cele mai bune și optime condiții a siguranței obiectivelor dumneavoastră.

 

.